Μονή Ευαγγελίστριας Δαπόντε

Η Ιερά Μονή Ευαγγελίστριας είναι ένα από τα πάμπολα βυζαντινά μνημεία που διασώζονται στη νήσο Σκόπελο. Από τη μονή διασώζεται το καθολικό και ο φρουριακός περίβολος.

Το καθολικό της μονής που τιμάται στη μνήμη του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου είναι ναός σταυροειδής εγγεγραμμένος τετρακίονος με τρούλλο, χωρίς νάρθηκα που χρονολογείται στο τέλος του 18ου αιώνα.