ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Πολιτικός μηχανικός - Εργολάβος Ιδιωτικών και Δημοσίων Έργων
Τεχνικό - κτηματοσμεσιτικό γραφείο-Ανακαίνιση, Διακόσμηση εσωτερικού και εξωτερικού χώρου

Ρύθμιση Αυθαιρέτων-Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης

Μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή έργων, ιδιωτικά & δημόσια έργα.
Ενεργειακές επιθεωρήσεις, πιστοποιητικά ΔΕΗ, επαγγελματικούς & οικιακούς χώρους.
Εξυπηρέτηση σε όλο το νομό Μαγνησίας.